Tänkvärda nyheter

Fastighetsskötsel ger mervärde

Fastighetsskötsel ger mervärde

Det finns många olika sätt att sköta fastigheter på, men ofta brukar fastighetsägare anlita samma fastighetsskötare för alla sina fastigheter för att på så sätt underlätta kontakt och pappersarbete. Många använder sig av vaktmästare som har x antal fastigheter som de ansvarar för och är det ett stort fastighetsbolag så anlitas ett flertal vaktmästare som alla har sina fastigheter som de ansvarar för, men som ändå är ett team. Vill man slippa att ha anställda kan man anlita en professionell fastighetsskötare som EMJ Service  som erbjuder daglig drift och underhåll, reparationer och jourtjänst. En komplett service som gör din fastighetsskötsel enklare.

Idag är det många som anlitar veteranpooler, Samhall-anställda etcetera vilket är bra för hela samhället då detta gör att man aktiverar personer som kanske annars inte hade haft så mycket aktivitet i sitt liv rent jobbmässigt.

Jour

De flesta fastigheter har en vanlig felanmälan som man som hyresgäst kan kontakta när något har gått på tok. För vanlig felanmälan gäller allt som oftast vanliga kontorstider vilket innebär att om man behöver hjälp efter 16.00 så får man kontakta en jourfirma som är ansluten till den fastighet som man bor i. På detta sätt så kan man som hyresgäst alltid räkna med att problem kan lösas utan att man behöver stå handfallen när en frys gått sönder eller när hyreshusets tvättmaskiner är trasiga.

Gård

Många hyreshus har en gemensam gård där hyresgästerna kan vara ute och grilla eller umgås och här sköts gräsklippning och dylikt även det av fastighetsskötaren. Detta fungerar mer eller mindre bra beroende vad för slags fastighetsägare man har att göra med, men som hyresgäst har man rätt att få saker och ting fixade på ett sätt så att ingenting är trasigt eller obrukbart.

Vintertid

Under vintertid är det av stor vikt att saker och ting sköts som de ska då det kan förorsaka olyckor om fastighetsskötseln inte fungerar som den ska med både snö och is som kan leda till fatala olyckor. Snöskottning och en ständig kontroll av istappar sköts därför av fastighetsskötare i Sverige.