Tänkvärda nyheter

Fördelar med ekologiska bananer

Fördelar med ekologiska bananer

Fördelar med ekologiska bananer

När ekologiska bananer började säljas fick de hos många butiker ligga på en undanskymd plats. Men efterfrågan har ökat extremt och idag är det flera butiker som enbart säljer det ekologiska alternativet. En del väljer ekologiskt för att man anser att det ä nyttigare att äta. Andra för att gynna en positiv utveckling som skapar en bättre miljön.

Vilka fördelar finns det då att välja KRAV-bananer? Enligt KRAV.se handlar det främst om att minska användandet av bekämpningsmedel. Varje kilo bananer som inte har KRAV (eller liknande märkning) kommer att vara besprutade med, i genomsnitt, 3,3 gram kemiska bekämpningsmedel. Det kanske låter lite men med tanke på att en svensk i genomsnitt äter 17kg bananer per år blir det en stor förändring när allt fler väljer det ekologiska alternativet.

När kemiska bekämpningsmedel inte blir använda blir fördelarna flera.

Steg för steg: Ju fler som gynnar ekologisk odling desto fler kommer även att satsa på att odla ekologiskt. Därmed har konsumenten i slutändan en mycket stor roll i vad som kommer att produceras.

Arbetsförhållanden: Ett stort problem med kemiska bekämpningsmedel är att arbetarna som jobbar på bananfälten även få i sig dessa gifter. Detta är något som helt försvinner i det fall som inte kemiska bekämpningsmedel används.

Utöver det har KRAV-märkningen även kravet att det inte ska förekomma barnarbete och att alla arbetare har rätten att få organisera sig i olika fackförbund. Detta är två helt självklara saker i Sverige men det är inte alls lika självklart i andra länder.

Kontroll – Tack vare regelbundna kontroller kan det säkerställas att de krav som måste vara uppfyllda för denna märkning även uppnås.

KRAV eller EU-ekologiska?

Det finns flera affärer som säljer EU-ekologiska bananer. Kravet är i stort sett samma som på KRAV-bananer men med en stor skillnad. I detta fall ingår inte det sociala ansvaret som nämns ovan under ”arbetsförhållanden”. EU-ekologiska bananer följer alltså enbart regler gällande att vara bra för miljön.