Tänkvärda nyheter

HLR-utbildning

HLR-utbildning

HLR-utbildning

Om du överväger en karriär inom vården är det inte bara en bra idé att gå en HLR-utbildning, utan det är ett måste. Även om du inte har tänkt arbeta inom vården bör du dock överväga att lära dig hjärt-lungräddning. Varje år dör många svenskar i hjärtstillestånd och det är därför viktigt att såväl vårdpersonal som allmänheten snabbt kan utföra hjärt-lungräddning i nödsituationer. En bra HLR-utbildning ger dig förmågan att kunna rädda liv, oavsett om du gör det i tjänst eller på din fritid. Du kan hitta allt som behövs för att utbilda dig inom HLR via denna sida. Här finns information om HLR-utbildningar i Stockholmstrakten, samt fakta om såväl hjälpmedel som tekniker. Förutom att sätta sig in i grunderna, är det ofta bra att även gå igenom hjärtstartare och hur dessa används i realiteten. Det är viktigt att snabbt agera om någonting händer, varför man alltid bör repetera sina kunskaper tills de sätter sig ordentligt. Vi hoppas att du också vill utbilda dig.

När en person drabbas av hjärtstillestånd eller hjärtattack, eller plötsligt slutar andas, talar oddsen inte till den drabbades fördel. Endast en liten del av den svenska befolkningen har genomgått en HLR-utbildning och fått tillräckligt goda kunskaper i hjärt-lungräddning för att kunna hjälpa en person i nöd. Denna nödvändiga teknik kan bland annat användas på personer som har räddats från drunkning, eller drabbats av en hjärtattack eller hjärtstillestånd, och därmed har upphört att andas eller saknar puls.

Så kan en HLR-utbildning rädda liv

Varje minut som går utan att hjärt-lungräddning påbörjas på en person som saknar puls eller inte andas, sjunker möjligheten för överlevnad med 10 procent. Det är därför rekommenderat att du utför hjärt-lungräddning på en person som är i behov av det. Även om du inte är riktigt säker på hur du ska gå tillväga, eller tycker att hela situationen känns obehaglig, är det viktigt att du agerar. Huruvida du agerar eller inte kan avgöra om den drabbade personen överlever eller ej.

Det är alltid bättre att du försöker utföra hjärt-lungräddning, även om du saknar en formell HLR-utbildning. Det är inte särskilt sannolikt att enbart HLR får igång ett hjärta som har stannat, utan syftet med hjärt-lungräddningen är snarare att delvis återskapa flödet av syresatt blod till hjärnan och hjärtat på den person som befinner sig i nöd. Målet är att fördröja vävnadsdöd och utöka det korta fönster då det är möjligt att återuppliva offret utan att permanent hjärnskada uppstår. Genom defibrillering kan en elektrisk stöt skickas till hjärtat, i hopp om att få tillbaka hjärtrytmen. Generellt sett ska hjärt-lungräddning fortsätta utföras tills den drabbade personen antingen visar tecken på liv eller förklaras död.

Om du inte har genomgått en HLR-utbildning, eller om du känner att dina kunskaper behöver förnyas, bör du göra detta för att säkerställa att du är bekväm med att utföra hjärt-lungräddning. Att genomgå en utbildning i hjärt-lungräddning tar inte många timmar, och den kompetens du får genom utbildningen kan närmast liknas vid en superkraft, faktum är att det borde vara obligatoriskt att kunna hjärt- och lungräddning. Om inte annat bör man studera på egen så hand.