Tänkvärda nyheter

Personlig assistans

Personlig assistans

Om du är intresserad av yrket personlig assistent är denna text något du borde läsa! Här kommer du nämligen att kunna läsa om vad yrket innebär och se om det är något som du skulle kunna tänka dig att arbeta med.

Utbildning och framtidsutsikter inom yrket

Om du är intresserad av att arbeta som personlig assistent, kan det givetvis vara värt att titta på yrkets framtidsutsikter, om det är lätt att få arbete och så vidare. Enligt prognos från Statistiska Centralbyrån, SCB, och Arbetsförmedlingen råder det lite konkurrens. Chanserna till arbete ökar dessutom eftersom man som personlig assistent kan vara anställd av en viss kommun, ett privat bolag, en stiftelse eller brukaren. Om man ska bli anställd som personlig assistent är det fördelaktigt att man är utbildad till undersköterska eller har någon annan jämförbar vårdutbildning. Man kan också ha arbetslivserfarenhet inom vård eller till och med att man har gått utbildning till just personlig assistent. Utbildningen anordnas av till exempel olika folkhögskolor, Komvux eller ibland av vissa privata anordnare inom utbildningar.

Utifrån att det är ett yrke som kräver många olika och specifika personliga egenskaper, kan det ibland vara OK att inte inneha någon formell utbildning eller erfarenhet alls. I vissa fall krävs det dock specialkompetens till exempel om brukaren använder ett specifikt språk eller om det finns behov av viss kompetens. Generellt kan man dock säga att ju mer utbildning och erfarenhet man har, desto större chanser till en anställning som personlig assistent finns det. Om man sedan skulle vilja testa på något nytt men ändå inom samma bransch så att säga, finns det flera olika yrken som påminner om arbetet som personlig assistent. Dessa yrken är bland annat: boendestödjare eller boendeassistent, elevassistent i skolan, god man, hemtjänstpersonal, kontaktperson, habiliteringsassistent, ledsagare, undersköterska, vårdbiträde eller personligt ombud.

Arbetsmiljö och arbetstider

Arbetsuppgifterna som en personlig assistent har kan skilja sig åt väldigt mycket, beroende på vilken typ av funktionsnedsättning som brukaren har, om denne är ett barn eller en vuxen person och så vidare. Därav kan också både arbetsmiljön och arbetstiderna skilja sig åt. Ofta sker dock arbetet i brukarens hem, men givetvis också inom olika verksamheter till exempel utifrån fritidsintressen och sysselsättning. Eftersom en del brukare är i behov av personlig assistans dygnet runt varierar därmed arbetstiderna och man bör därför kunna tänka sig att arbeta helger, nätter och så vidare.