Tänkvärda nyheter

Marknadsföring

Webbeffekt

Det är viktigt att man har en strategi för sin webbplats om man vill nå resultat. Det handlar för många om att man skall nå så höga trafikvolymer som möjligt, men i förlängningen är detta inte någonting som avgör en webbplats effekt. Istället bör fokus ligga på att de som…