Tänkvärda nyheter

Webbeffekt

Webbeffekt

Från besök till kund

Det är viktigt att man har en strategi för sin webbplats om man vill nå resultat. Det handlar för många om att man skall nå så höga trafikvolymer som möjligt, men i förlängningen är detta inte någonting som avgör en webbplats effekt. Istället bör fokus ligga på att de som besöker webbplatsen också skall bli kunder, hur man än väljer att definiera detta. För vissa företag är kunder precis som det låter. Någon som kommer in på en webbplats och sedan gör en beställning. För de som jobbar med marknadsföring kan det istället handla om att man skall besvara en studie, alternativt gå med i ett nyhetsbrev. Viktigast är att man har klart för sig vad som önskas! Utifrån detta kan man sedan bygga en strategi som håller måttet och ger effekt!

Vad innebär konverteringsoptimering?

Hur man går till väga för att nå de resultat vi nämnde i tidigare text är någonting som har en ganska komplex förklaring. Beroende på vad för känslor man vill slå an kan man jobba på olika vis. Kanske är det för en kundgrupp viktigt med en auktoritär webbplats där experter skriver? I en annan bransch kan bilder med kändisar vara bättre. Oavsett vilken inriktning man har kan man utgå ifrån några arbetssätt. Det handlar generellt om att testa sina besökare och se vad som fungerar bäst. Kanske är en widget felplacerad eller en knapp allt för anonym? Detta är typexempel på sådant man kan studera inom konverteringsoptimering. Genom att över tid följa de beteenden som visas av besökare, går det att bygga en webbplats utifrån målgruppen.

Naturligtvis är ökad konverteringsfrekvens ingenting man kan anstränga sig för om man inte dessutom har några besökare. En handfull besökare innebär inte ett stort underlag för de slutsatser man kan dra. Här går det att jobba med SEO eller annonsering. Det finns därtill en rad andra vägar för att så fort som möjligt dra till sig besök. det är i detta steg man får ordentlig möjlighet att testa vad som funkar och inte!

Önskar man få en bra webbplats där besökare interagerar med innehållet behöver man naturligtvis också vinnlägga sig om att det finns tillräckliga möjligheter för detta. Om inte kan man se bouncerate direkt från landningssidan. Dessa indikationer är viktiga för att kunna förbättra och nå konverteringseffekt.