Tänkvärda nyheter

Fastighetsskötsel – En investering med stor återbäring

Fastighetsskötsel – En investering med stor återbäring

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening är det inte alltid man har den tid eller det kunnande som krävs för att kunna utföra en fullgod fastighetsskötsel. Därför kan det, oavsett om man är en liten eller större fastighetsägare eller bostadsrättsförening, vara en bra investering att lägga ut fastighetsskötseln på entreprenad.

Fastighetsskötseln är därför ingenting du bör åsidosätta, utan den är snarare ett område som det är värt att investera i. En fastighet med ett välskött yttre ser alltid mer inbjudande ut än en fastighet som inte har fått samma vård och omtanke. Ett trevligare bostadsområde innebär mer nöjda hyresgäster och en större sannolikhet att potentiella hyresgäster väljer att slå sig ner i just din fastighet.

Anlita oss

Om du lejer en professionell fastighetsskötare behöver du inte oroa dig för att skötseln av din(a) fastighet(er) ska bli lidande när din tid eller kunskap inte riktigt räcker till. Vi kan hjälpa er med all typ av fastighetsskötsel. Det är viktigt att dessa tjänster utförs på ett korrekt sätt, så att fastigheterna och dess omgivning hålls i ett bra skick.

Genom att boka ett löpande uppdrag, säkerställer du att din fastighetsskötsel kommer att utföras av professionella fastighetsskötare under hela uppdragstiden. Ett långsiktigt samarbete gör också att vi kan finslipa uppdragsbeskrivningen allt eftersom vi lär känna varandra, för att optimera din fastighetsskötsel. Du kan också höra av dig till oss om du behöver hjälp med ett engångsuppdrag inom fastighetsskötsel.

Våra tjänster

Exempel på de tjänster vi kan utföra:

  • Gräsklippning
  • Rabattrensning
  • Häckklippning
  • Snöröjning och bekämpning av halka
  • Sopning av gångar
  • Trappstädning
  • Renhållning av soprum, cykelrum och källare
  • Jourtjänst

Vi utför också mindre reparationer och felavhjälpande underhållsåtgärder samt hanterar hyresgästernas felanmälningar. Utförande av planerat underhåll och förebyggande åtgärder är liksom yttre skötsel en del av vår kärnverksamhet.

Kontakta oss gärna för att diskutera ditt individuella behov av fastighetsskötsel! Du hittar vår hemsida på emjservice.se.