Tänkvärda nyheter

Neuropsykiatri – Vad är det?

Neuropsykiatri – Vad är det?

Neuropsykiatri är en term som beskriver studien av hjärnan, specifikt de neurologiska och psykiatriska aspekterna av hjärnan. Inom detta område undersöker proffs i ämnet samspelet mellan vår hjärna och den yttre världen, för att förstå hur hjärnan fungerar. Neuropsykoanalysisk terminologi bygger på användning av olika termer som neurologi, psykiatri och neuropsykiatri. Ett stort antal störningar, såsom utvecklingsstörning, autism, ångestsyndrom och ADHD, är kända för att vara relaterade till neurologiska tillstånd. Neuropsykoanalysisk terminologi är mycket viktigt när det gäller att förstå störningar som ADHD och autism. Utredningskompaniet är en organisation som fokuserat verkar inom neuropsykiatrisk bedömning samt fakta.

Det finns vissa sådana störningar som kan upptäckas genom neuropsykologisk bedömning av barn och vuxna. Som ett resultat kan man känna till och bestämma den exakta orsaken eller den underliggande sjukdomen av sådana störningar. Användningen av neuropsykiatri vid diagnos och behandling av sådana störningar är mycket effektiv. Det är en gren av medicinen som behandlar de medicinska aspekterna av sinnet och de inre systemen i människokroppen. Det är en disciplin som studerar hjärnans och centrala nervsystemets neurologiska aktiviteter och sambandet mellan hjärnan och nervsystemet.