Tänkvärda nyheter

Passersystem – ett säkert val för ditt företag


Passersystem – ett säkert val för ditt företag


Passersystem – ett säkert val för ditt företag


Säkerhet är något som bör prioriteras. Passersystem garanterar fastigheters säkerhet och håller obehöriga borta utan dörrvakter eller säkerhetspersonal. Det finns flera fördelar med passersystemen. Några exempel är att man snabbt kan kartlägga hur många som befinner sig i en byggnad vid en nödsituation, spärra brickor om någon skulle tappa bort dem och öppna alla dörrar vid brand eller andra olyckor. Ett passersystem höjer värdet i fastigheten i och med att tryggheten ökar avsevärt. Ett säkert system förebygger stölder av exempelvis kontorsmateriel och viktiga dokument, en kostnad som snabbt kan överskrida kostnaden av att investera i ett passersystem.

Det finns flera servicetjänster som hjälper företag och bostadsrättsföreningar att välja en trygg och säker leverantör av passersystem. Företag erbjuder bland annat:

  • Lås och passagesystem – fastighetsägaren får full kontroll över system och taggar.
  • Flexibla leverantörer – kundanpassade passersystem.
  • Elektroniska låssystem – systemet går att hantera via datorn eller telefonen. Därför kan man enkelt ge åtkomst till personer som har rätt att komma in i fastigheten.

Passersystem är anpassade efter regelverk och rekommendationer från:

  • Säkerhetsbranschen.
  • Stöldskyddsföreningen.
  • SBSC
  • Boverket

Tagg eller bricka i ditt passersystem

Det kan antingen vara en tagg eller bricka som aktiverar passersystemet. Dessa kodbärare har en unik identifieringskod som säger vem det är och vilken tillgång personen har i systemet. Brickan får en unik kod som bara brickans ägare känner till. Det går att bestämma vilka som har tillgång till vissa dörrar, varför systemet underlättar att ha koll på vilka som vistas i huset. För den som behöver styra och kontrollera vilka som rör sig var, är detta en lösning som kan spåras utöver övervakningskameror.

Fysiska nycklar innebär alltid en säkerhetsrisk som företaget kan undvika genom att använda denna moderna lösning. Gammalmodiga nycklar tappas inte bara enkelt bort, man kan heller inte ”spärra” dem. Om en borttappad nyckel innebär en säkerhetsrisk måste hela låset i dörren bytas. Med brickor eller taggar så kan man digitalt annullera funktionen i denna moderna nyckel. Traditionella nycklar kan även kopieras och multipliceras på ett helt annat sätt än digitalt styrda lösningar. 

Även i bostadsrättsfastigheter är passersystem en utmärkt lösning. Exempelvis underlättar detta att öppna ytterdörrar, boka tvättstugetider och hantera uthyrning av lokaler.