Tänkvärda nyheter

Egenskaper som efterfrågas av assistansanordnarna

Egenskaper som efterfrågas av assistansanordnarna

Arbetet som personlig assistent kan variera kraftigt beroende på vad personen som behöver denna assistent har för behov. Det kan vara allt från fysiska till psykiska handikapp. Detta medför även att de assistansanordnare som söker personal måste vara väldigt specifik i sina arbetsplatsannonser för att få rätt personal till rätt klient. Några exempel kan tas från arbetsplatsannonser i Bohuslän från ett par helt olika anordnare.

Till ung man med autism
Här söks en person som är en ”riktig glädjespridare” och är ”skojfrisk”. Personen förväntas även vara lugn och trygg samt vara införstådd med hur arbete med lågaffektivt bemötande fungerar. Som personlig assistent till denna man krävs att assistenten har kompetens inom NPF. Bland annat kommer arbetsuppgifterna innebära att åka på olika aktiviteter runt om i Bohuslän men även hitta på saker hemma hos mannen.

Assistent till 22-årig kvinna på brukarkooperativ
Privata företag samt kommunen är de vanligaste alternativen i val av assistansanordnare. Men ett ytterligare alternativ är att välja ett brukarkooperativ. Det är då kooperativet som står som assistansanordnare. I denna annons söks en person som kan hjälpa en 22-årig kvinna med allt inom vardagen. Här efterfrågas en person som är duktig på ordning och reda, struktur och dokumentation. Bland annat kommer assistenten att hjälpa till med all kommunikation vilket ställer krav på god lyhördhet. Kvinnan saknar nämligen eget tal. Arbetet innebär bland annat matlagning, sondning, medicinutdelning och träning. Med andra ord krävs god kunskap inom dessa områden.

Vikarie – Ett steg in på arbetsmarknaden
Assistansanordnare har krav att uppfylla den assistans som brukarna har rätt till. Därmed finns alltid ett behov av vikarier som kan hoppa in när ordinarie personal är sjuk. Flera företag i Bohuslän lägger därför ut annonser om att de söker vikarier. En del har annonser ute löpande eftersom behovet är stort och det även löpande är vikarier som söker andra jobb, kommer in på utbildningar eller flyttar från staden. Vill du in på arbetsmarknaden är första steget ofta att bli vikarie. Det blir ett sätt att prova på yrket och samtidigt få en inblick i vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Exemplen ovan är ett axplock på annonser från assistansanordnare i Bohuslän.