Tänkvärda nyheter

En PRP-behandling i Göteborg

En PRP-behandling i Göteborg

Platelet Rich Plasma (PRP) är en behandling som läkare kan använda sig av för att få kroppen att läkas mer skyndsamt. Ett användningsområde för denna metod är att återställa hårväxten på hjässan. Om du har drabbats av håravfall finns det med andra ord skäl att överväga en PRP-behandling i Göteborg. Läs mer så ska vi förklara fördelarna med behandlingen!

Vad är PRP?

Som vi redan har nämnt står PRP för Platelet Rich Plasma. Vad detta begrepp syftar på är trombocytrik blodplasma. Denna kan alltså användas för att hjälpa kroppen med olika former av läkande. Blodplasman finns som bekant i blodet precis som de vita och röda blodkropparna. När du råkar skada eller skära dig på något rycker blodplasman ut för att stoppa blödandet och påbörja läkeprocessen.

Forskare har föreställt sig att denna blodplasma skulle kunna extraheras ur blodet och injiceras i områden på kroppen som har skadats. På detta sätt skulle de kunna påskynda läkandet. Denna metod har visat sig fungera och används alltså nu i en rad olika läkeprocesser. Den process som vi här fokuserar på är läkandet av skadade hårsäckar, som ett sätt att stimulera återväxten av hår.

Så går en PRP-behandling i Göteborg generellt sett till

En PRP-behandling i Göteborg är en trestegsprocess som vanligtvis kräver tre behandlingar. Behandlingarna bör generellt sett utföras med cirka 4-6 veckor emellan. Sedan bör även uppföljande behandlingar göras var 4:e till var 6:e månad.

I regel går en sådan behandling till på följande sätt:

  • Blodplasman utvinns ur ditt blod
    Blodet tas vanligtvis från din arm och placeras sedan i en centrifug. Centrifugen snurrar snabbt och får vätskor med olika densitet att urskiljas.
  • Centrifugen gör sitt jobb
    Denna process tar ungefär 10 minuter och blodet är sedan indelat i olika lager.
  • Blodplasman injiceras i din hjässa
    Man injicerar den på de områden där man vill främja hårväxten.

Denna metod är fortfarande ganska ny och forskningen kring den befinner sig ännu i sin linda. Men det finns goda skäl att tro på den som en effektiv behandling mot håravfall. Kontakta gärna din lokala hårklinik för mer information!