Tänkvärda nyheter

Postboxar för bättre säkerhet

Postboxar för bättre säkerhet

När man tänker på att höja säkerheten i ett bostadshus är det inte alltid man börjar med posthanteringen. Samtidigt finns här åtskilligt man kan göra som har stor inverkan på säkerheten i fastigheten. Postboxar möjliggör för en stor upprustning av såväl rutiner som generell säkerhet i fastigheten. För att komma till klarhet med hur detta kommer sig, får man titta på vad postboxar fyller för funktion.

Den som någon gång varit i kontakt med traditionella postlådor i butik eller hos postkontoren, känner till väggen av brevfack. Alla med sitt eget lås. Dagens fastighetsboxar och postboxar fungerar i stort sett på samma sätt. Fördelen med dessa är att brevbäraren enkelt kan komma åt alla boendes brevlådor från en plats i direkt anslutning till dörren. Inget spring behövs därför i trapphuset utan allt kan skötas direkt vid ingången. Vissa har sina postboxar utomhus och har i dessa fall valt en mer robust och hållfast variant som är till för att kunna hantera vädret.

Denna butik har allt inom postboxar & fastighetsboxar till er BRF.

Vilka säkerhetsfördelar innebär detta för den som bor i fastigheten?

  • Mindre rörelse i trapphuset
Det är inte bara för brevhantering man springer i trapphus. Reklam och informationsblad innebär stor rörelse i huset. När alla brevinkast tas bort, minskar man aktiviteten och därmed såväl risk som ljudvolym.
  • Dörrar
Det är vanligt att byta dörrar när man köper postboxar. Med bättre dörrar minskar risken för inbrottsförsök. Det är också svårare att ta sig in i en bostad om det inte finns brevinkast.
  • Grannsamverkan 
När man delar postboxar träffar man sina grannar på ett annat sätt. Att känna de som rör sig i huset har stor effekt på brottsrisken.
  • Hämta post 
Om man behöver hjälp med att ta in posten under perioder, kan man lämna över nyckeln till postfacket och inte till lägenheten. Risken är minimal att någon skall tappa en hemnyckel.

Det finns många bra försäljare av postboxar. Vad man söker och hur dessa skall monteras är sådant man snabbt får en bild av när man besöker butikerna som verkar ha större erfarenhet.