Tänkvärda nyheter

Hur du kan höja din lön som fysioterapeut

Hur du kan höja din lön som fysioterapeut

Enligt fackförbundet Fysioterapeuterna är det statligt anställda fysioterapeuter som sticker ut som bäst betalda. Regionanställda drar däremot det kortaste strået med i genomsnitt nästan 10 000 kronor lägre månadslön. Varje lön till anställd fysioterapeut är naturligtvis anpassad till erfarenhet och eventuella specialiseringar, vilket till viss del kan påverka resultatet i undersökningen. Till exempel kan det vara så att mer erfarenhet krävs för majoriteten av jobben i den statliga sektorn.

Fysioterapeuters löner i genomsnitt

Enligt den senaste årliga löneenkäten som genomförts av fackförbundet Fysioterapeuterna är medellönerna inom olika sektorer enligt följande:

  • Regionalt anställda: 33 999 kronor
  • Kommunalt anställda: 35 037 kronor
  • Privat anställda: 35 398 kronor
  • Statligt anställda: 46 733 kronor

Det är allmänt känt att ett av de bästa sätten att öka sin lön är att byta arbetsplats. Mot bakgrund av det ovanstående kan ett byte av sektor eventuellt vara lönsamt. Detta är dock inte möjligt eller för den delen önskvärt bland alla. Ett annat alternativ kan då vara att förhandla sig till mer förmåner i form av till exempel fortbildning och annan kompetensutveckling, alternativt mer varierande arbetsuppgifter vilket kan skapa en känsla av förnyelse i arbetet.

Fysioterapeut på konsultbasis

Vad som inte är inkluderat i den ovan nämnda lönestatistiken är löner hos egenföretagare. Egenföretagare kan antingen fakturera enskilt, vara anställda hos bemanningsföretag eller fakturera via dem. Fördelen med anställning på konsultbasis är att det finns möjlighet att själv avgöra i vilken omfattning man vill jobba. På grund av att bemanningsföretag har stora nätverk med kontakter inom alla sektorer över hela Sverige, finns stor möjlighet att hitta jobb via dessa. Detta innebär naturligtvis att den som är flexibel och kanske villig att resa får ett särskilt bra förhandlingsläge och möjlighet till extra konkurrenskraftig ersättning.

Vidare behöver en anställning på bemanningsföretag inte nödvändigtvis innebära en uppsägning från den nuvarande arbetsplatsen. Önskar man att stanna kvar på den ursprungliga arbetsplatsen men kanske gå ned till halvtid, för att på resterande tid få möjlighet att arbeta på konsultbasis, är detta vanligen inte några som helst problem från bemanningsföretagets sida. Alla individer tilldelas en kontaktperson som hjälper till att skräddarsy uppdrag efter konsultens omständigheter och önskemål.