Tänkvärda nyheter

Fondförvaltning: Se risk som en möjlighet i ditt långsiktiga sparande

Fondförvaltning: Se risk som en möjlighet i ditt långsiktiga sparande

Fondförvaltning: Se risk som en möjlighet i ditt långsiktiga sparande

Undrar du vad som menas med risk? Risknivån och möjligheten till en långsiktigt bättre värdeutveckling för dina fonder hänger nära samman, även om man inte kan tro det. Över tid är möjligheten större att du får en bättre avkastning om du vågar ta en högre risk i dina fondval. Det innebär att värdet på dina fonder kan svänga mer än om du väljer en fond med lägre risk. För att kunna leka med risken behöver du stöd i form av en advisor inom fondförvaltning. I den här texten berättar vi mer om risk i fonder och fondförvaltning.

Risk innebär att en placering både kan öka och minska i värde. Ett visst mått av risk är en förutsättning för att ge möjlighet till högre avkastning på lång sikt. Värdet kan kortsiktigt svänga kraftigt för sparande i aktier och aktiefonder. Räntefonder innebär en jämnare avkastning, men då på en genomsnittligt lägre nivå. Risk låter som något som du bör undvika. Men att undvika att ta risker när det gäller sparande betyder att avstå från möjligheten till en bra värdeökning. Din advisor kommer ge dig detta råd. Det är alltid en risk att inte ha facit om framtiden.

Risk anger hur mycket fondens värde kan variera

Risk är ett mått på hur värdet varierar, ju större svängningar i fondens värde desto större risk. Alla fondbolag måste i all marknadsföring ha en varningstext om att det finns en risk att en fonds värde både kan öka och minska i värde och att det inte alltid är säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Även advisorn kommer varna dig om detta. Den här varningen måste de göra enligt en överenskommelse med Konsumentverket. Det finns i genomsnitt ett positivt samband mellan risk och avkastning.

Vilken risk du är beredd att ta beror förstås på din personlighet och dina förutsättningar. En advisor inom fondförvaltning ska enligt rådgivningslagen försöka bedöma en kunds riskaptit innan de rekommenderar något sparande. Vilken riskaptit har du? För att få en bra avkastning på lång sikt måste du vara beredd att ta risk. Om du kunde få samma värdeökning utan att ta någon risk skulle du förstås välja det säkra alternativet. Kan du inte riskera att dina pengar minskar i värde på kort sikt ska du inte placera i aktiefonder. Du ska dock vara medveten om att då minskar även dina chanser till bra avkastning. Du minskar riskerna med hjälp av en advisor som guidar dig i dina affärer inom fonder.