Tänkvärda nyheter

Hitta jobb som personlig assistent

Hitta jobb som personlig assistent

Personlig assisten innebär generellt ett fritt arbete där man tillsammans med brukaren hittar de lösningar som passar bäst utifrån fysiska och psykiska behov. Det finns inte heller några grundläggande krav för att börja jobba via ett assistansbolag. Det är helt och hållet personlig lämplighet som avgör om man får jobb eller inte. Bor du i Blekinge och ser personlig assistent som ett passande yrke för dig? Här hittar du lättast jobben.

Blocket Jobb

Personer som har personlig assistans kan välja mellan att få assistansen förmedlat via ett assistansbolag eller att sköta all administration på egen hand (egenanställa). I det senare fallet är man även själv ansvarig för att annonsera, intervjua och hitta rätt person utifrån det vårdbehov som finns. En väg att söka efter personal är Blocket Jobb. Sök på ”Personlig Assistent” och ”Blekinge” för att se lediga tjänster. Även en del assistansbolag väljer att annonsera via denna väg. Detta ibland som ett komplement till platsannonser hos arbetsförmedlingen.

Assistansbolag

Att börja som korttidsvikarie för att sedan växa in i jobbet är mycket vanligt inom flera olika branscher. Vid kortare vikariat läggs inte någon annons ut på Blocket, Arbetsförmedlingen eller annan liknande portal. Istället frågar man de som anmält sitt intresse för att jobba som vikarie. Gör i ordning ett CV och ett allmänt personligt brev. Ta sedan kontakt med flera assistansbolag runt om i Blekinge och fråga om de behöver mer personal. Har du B-körkort ökar generellt chansen att få jobb. Detsamma om du har erfarenhet av vårdyrke även om detta inte är något krav. Har du tidigare varit vikarie på ett annat assistansbolag bör detta lyftas fram tydligt. Därmed ges möjlighet till en referens inom just denna yrkeskategori.

Bemanningsföretagen

I Blekinge finns ett par större bemanningsföretag vilka har något olika inriktningar gällande vilka branscher de bemannar. Kontakta företagen och berätta inom vilka branscher du har intresse för att jobba inom. Därmed kan de snabbt avgöra om det kan vara intressant att samarbete med dem eller inte.

Kontakter är viktigast

Har du en vän som idag jobbar på ett assistansbolag? Personlig assisten är ett relativt vanligt yrke och de flesta har någon i sin omgivning som jobbar som detta. Prata med personen för att få råd om vilka assistansbolag i Blekinge som har gott rykte och vilka som du bör hålla dig ifrån. Kanske kan kontakter förmedlas vidare till personalansvarig?