Tänkvärda nyheter

Vad är tarotkort?

Vad är tarotkort?

Tarot som uttalas Tarå är en lek bestående av kort och används som ett redskap för att skapa självkännedom och förståelse för vår individuella personliga och andliga utveckling på jorden. Andra namn för tarotleken är Själens spegel, Kartan över vår medvetenhet och Visdomens bok. Leken visar oss att livet är en process och kan hjälpa oss att lära känna oss själva bättre och även ser vår individuella situation med öppna ögon för att kunna utföra bättre val i livet. Dock kan tarot bara bekräfta din individuella inre visdom och ge råd, sedan är vägen och valen dina och du skapar och formar alltid din egen verklighet. Därför kan inte ansvaret placeras på någon annan än dig själv, på Tarotguiderna.com förklaras tarot väldigt väl.

Leken består av sammanlagt 78 kort som är uppdelade mellan Stora och Lilla Arkanan. Tarotleken ses som en slags samlad levnadsvisdom som har varit lagrad genom tusentals år och som även följer vissa universella lagar. Arkana betyder hemlighet och den Stora Arkanan består av 22 kort som är numrerade från 0-21 ned romerska siffror. Dessa kallas också för trumfkort.

Den Lilla Arkanan består av sammanlagt 56 kort som är uppdelade på 4 så kallade sviter som består av 16 hovkort och 40 numrerade kort. De numrerade korten i Lilla Arkanan räknas från Ess till 10. De olika sviterna kallas för Bägare, Mynt (eller Skivor/Pentagram), Svärd och Stavar.

Den Stora Arkanan

Stora Arkanans 22 kort berättar om människans resa genom livet, från okunskap till medvetenhet/upplysning både om sig själv men även om sin roll här på jorden. Varje kort i Stora Arkanan förmedlar ett tillstånd i varje enskild människas liv och medvetande. Så kallade Arketyper använder man sig av här som Prästinnan, Översteprästen och Eremiten, exempelvis är de välkända för drömtydare, psykoterapeuter och konstnärer.

Den Lilla Arkanan

Lilla Arkanans 56 kort handlar om vårt samspel med omvärlden och hur vi har det i vårt vardagliga liv. Korten talar till oss genom olika faktorer som exempelvis siffror, symboler, färger, planettecken, stjärntecken, zodiakens tecken, de fyra elementen och djur. Hovkorten i Lilla Arkanan är de kort som kan hjälpa oss att visa olika roller som vi spelar och masker som vi bär. De korten speglar olika åldrar och även egenskaper som finns inom oss.