Tänkvärda nyheter

Läkarintyg i Stockholm

Läkarintyg i Stockholm

Ett läkarintyg har nog många hört talas om vid olika tillfällen men vad är egentligen ett läkarintyg? Vad innehåller ett läkarintyg i Stockholm och när behövs ett sådant? En anställd behöver lämna ett läkarintyg till sin arbetsgivare när denne har haft en sjukfrånvaro som överstiger sju dagar. Det här intyget bekräftar att du har en fortsatt nedsatt arbetsförmåga som är på grund av sjukdom antingen delvis eller helt.

Vem utfärdar läkarintyg och vad ska den innehålla?

Det är läkare och tandläkare som får utfärda läkarintyg och vissa kollektivavtal kan ge arbetsgivaren rätten att bestämma vilken läkare som ska utfärda intyget. Vanligtvis används en fastställd blankett som förses av Försäkringskassan. Även om inte den specifika blanketten används är det viktigt att det framkommer vilka aktivitetsbegränsningar och funktionsnedsättningar som medarbetaren har. Dessutom ska också själva tidsperioden finnas med på intyget. Om sjukfrånvaron överstiger 14 dagar är det viktigt att arbetsgivaren eller medarbetaren ser till att läkarintyget skickas till Försäkringskassan i sitt original. Det är viktigt som arbetsgivare att det finns tydliga rutiner på arbetsplatsen för vem intyget ska lämnas till och på vilket sätt. Det är också väldigt viktigt att det framgår vem som får ta del av informationen på intyget och även hur det ska förvaras på verksamheten.

Vikten av relevant information i läkarintyget

Vad som ska ingå på ett läkarintyg samt vikten av att informationen finns med kan vara svårt att lista ut. Läkare och tandläkare bör ha koll på detta men för att det inte ska bli några missar eller fel i intyget är det viktigt att ha extra koll på följande fält i intyget (när Försäkringskassans underlag för intyg används):

Fält 4 Funktionsnedsättning – Här redogör läkaren vad som har blivit slutsatsen från exempelvis undersökning eller provtagning. Det ska relatera till diagnos eller diagnoser i fält 2.

Fält 5 Aktivitetsbegränsning – Det här är ett fält som vanligtvis kan sakna information. Här anger läkaren vilka aktiviteter (både psykiska och fysiska) som kan vara begränsande för medarbetaren och vilken omfattning de har. Underlag för detta är diagnosen eller besvärsbilden som har utförts på medarbetaren.

Fält 8 Nuvarande arbete (arbetsuppgifter) – Det är viktigt att utförligt beskriva medarbetarens arbetsuppgifter i det här fältet. Vanligen skrivs det arbetstitel men det förekommer brister i själva uppgifterna. Beskriv därför tydligt vilka arbetsuppgifter som individen innehar.