Tänkvärda nyheter

Marknadsföringsvägar för målare

Marknadsföringsvägar för målare

Marknadsföringsvägar för målare

Alla företag bör väga olika marknadsföringsvägar mot varandra för att hitta den mest effektiva vägen till nya kunder. För vissa är TV-reklam mest effektivt medan det för andra är ”bortkastade pengar”. Hur kan målare marknadsföra sina tjänster? Vad kan man tänka på?

Tänk lokalt

En målare erbjuder en lokalt knuten tjänst. En målare i Stockholm kan de ta jobb över större delen av Stockholm men de åker knappast till Uppsala. Därmed bör man smalna av sin marknadsföring mot detta område. Men det kan till och med vara så att man bör rikta in marknadsföringen till att bli ännu smalare. Är företaget i Solna kan det vara mer effektivt att marknadsföra sig mot just de som bor i Solna istället för alla som bor i Stockholm

Att tänka lokalt innebär att man vänder marknadsföringen mot den kundgrupp där störst sannolikhet finns att tjänster bokas.

Tänk på arbetskläderna

Alla målare har arbetskläder / skyddskläder. Tryck gärna företagsnamnet och kontaktuppgifter på ryggen på dessa kläder. Framförallt är det på ryggtavlan som de större och synliga trycken kan ske. Att använda sig av detta tryck är ett effektivt sätt att få kunder men det skapar även ett proffsigt uttryck hos de anställda. Att bara skriva företagsnamnet räcker däremot inte. Heter företaget exempelvis ”Olssons Byggnadsservice” kommer inte förbipasserande att koppla ihop detta med måleritjänster. Man kan till och med var mer ”rakt på sak” och ha texten ”Anlita målare i Stockholm?”

Visitkorten

Visitkort bör alla företagare ha men det är olika viktigt i olika branscher. Driver du ett måleriföretag bör du alltid ha visitkorten med dig. Detta inte minst under din fritid. Det är inte sällan man pratar med nya bekantskaper om vad man jobbar med och många påminns om att de behöver en målare till sommarens projekt när ämnet kommer på tal. Att då kunna lämna över ett visitkort med kontaktuppgifter är självklart en tydlig fördel.

Företagsnätverken

I de flesta städer finns företagsnätverk. Det är olika företagare som träffas för att byta erfarenheter, skapa nätverk och hjälpa varandra framåt. Som målare kan man både söka efter lokala nätverk som därmed gynnar det lokala näringslivet samt branschrelaterade nätverk mot just detta yrke.

Marknadsföring är alltså betydligt mer än bara annonser, reklam och påträngande budskap. Det är betydligt viktigare att hitta de naturliga vägarna till kommunikation och samarbete.