Tänkvärda nyheter

Takläggare

Takläggare

Takläggare

Ett hustak har generellt sett en ganska lång livslängd och behöver sällan bytas ut. Men precis som alla andra delar av huset behöver det ändå ses över och underhållas och i slutändan även bytas ut. Tegel eller betong är de vanligaste materialen normalt och de kan ha en så pass lång livslängd som upp till hundra år.

Att hitta en takläggare är precis som allting annat idag bara en googling bort. Precis som i alla branscher finns det gott om bra och duktiga yrkesmänniskor att tillgå men det finns även många oseriösa och okunniga som dock inte drar sig för att erbjuda sina tjänster. Kolla när du väljer takläggare att de är utbildade, ta referenser, ring referenserna och be om en utvärdering.

Att vara ute i god tid är ett väldigt bra tips. Och då pratar vi månader kanske ett halvår innan. Gäller det sommarstugan så vill man ogärna komma dit en helg eller inför en semestervecka och tvingas inse att det står och droppar vatten in i huset. Det skadar dessutom golvet och medför en ännu större renovering och kostnad, så var inte dum-snål. När det börjar märkas spår på att det kanske är dags att byta taket, inled processen relativt omgående.

Att läsa avtal och offerter

För att bli takläggare krävs en gymnasieutbildning samt praktik. Cirka 7000 lärlingstimmar ska ha utförts och i det ingår inte bara det praktiska hantverket utan även juridiken kring att skriva avtal samt säkerheten. Det är oerhört viktigt att avtalen är välskrivna och specificerade i detalj att de avhandlar tätskikt och ventilation mm. Vilken papp eller plåt som ska användas, övriga materialval, vem som ansvarar för leverans av byggställningar och annat. Ett bra tips är att be om företagens arbetsmiljöplan i samband med offerten.

Be om offert från flera företag och jämför dem noggrant. Det billigaste eller dyraste behöver inte vara bästa eller sämst hur man nu väljer att se på det, utan var noga med att läsa specifikationen. Vad ingår, vad ingår inte. Vem ansvarar för vilka delar, ska lön betalas per arbetad timme eller är det fast pris. Väg fördelar och nackdelar. Garantitiden bör vara cirka 30 år, detta eftersom ett vällagt tak som vi nämnde ovan beräknas kunna hålla cirka tre gånger så länge.