Tänkvärda nyheter

Gymnasieutbildning som väg till att bli golvläggare

Gymnasieutbildning som väg till att bli golvläggare

Inom flera hantverksyrken är det brist på utbildad personal. Det gäller exempelvis snickare, elektriker, målare och golvläggare. Framförallt i storstäderna är bristen stor vilket gör att de som utbildar sig har goda möjlighet att få jobb. För ungdomar kan därmed en gymnasieutbildning med inriktning mot golvläggning vara nyckeln till arbetslivet.

För att bli golvläggare behöver man söka in till Bygg- och anläggningsprogrammet. Det är ett brett program som innefattar en rad olika hantverksyrken. I början läser man tillsammans men med tiden spetsas utbildningen mot den inriktning som valts.

Gemensamma ämnen

Grunden i gymnasieutbildningen är de gemensamma ämnena. Dessa läses av de allra flesta program och är i detta fall 600 poäng. Här hittas exempelvis Engelska A, Historia 1A, Idrott och hälsa samt Samhällskunskap.

Programgemensamma ämnen

Utöver gemensamma ämnen ingår alltid programgemensamma ämnen inom en gymnasieutbildning. Inom Bygg- och anläggningsprogrammet hittas exempelvis Bygg och anläggning 1 och 2. Oavsett om eleven tänkt att jobba som snickare, murare eller golvläggare så läses alltså dessa ämnen.

Det är kurser som läses av alla som läser samma program. Det finns alltså liknande upplägg inom Samhällsprogrammet eller Naturvetenskapliga programmet. Kurser som kännetecknar just detta program.

Inriktning Husbyggnad

För exempelvis snickare och golvläggare ska inriktningen Husbyggnad väljas. Det finns ett par olika inriktningar att välja på där Husbyggnad är en av de bredaste. Inom denna inriktning hittas sedan de kurser som gäller för golvläggare specifikt.

Programfördjupning

Längst ut på ”utbildningsträdet” hittas programfördjupning. Det är dessa kurser som specialiserar sig mot ett visst yrke. När det kommer till golvläggare är det golvläggning 1, golvläggning i våtrum samt golvläggning trä och laminat.

På detta sätt får alla som jobbar med hantverksyrken en grundlig utbildning med insyn i byggnation överlag. Sedan kommer spetskompetens inom något specifikt område.

Individuellt val och gymnasiearbete

Inom utbildningen finns även individuellt val samt ett slutgiltigt gymnasiearbete. Även dessa kan vinklas mot det arbete som en golvläggare gör. Därmed skapas fördjupad kunskap. Men det finns inget krav på denna inriktning. Det individuella valet styrs även utifrån vilka kurser som skolan erbjuder.

Detta medan gymnasiearbetet främst bygger på elevens intresse och att det finns en handledare som kan hjälpa eleven inom det område som uppsatsen önskas skrivas inom.

Efter utbildningen väntar lärlingstid på en arbetsplats innan man helt är klar med utbildningen, golvläggarestockholm.net är ett bolag som hjälpt många till en lysande framtid i branschen.