Tänkvärda nyheter

Catering för konferens

Många företag har regelbundna konferenser, minst en om året men ibland ännu fler. Konferensen ger företaget möjlighet att samla personalstyrkan för att hålla föredrag, delta i diskussioner eller kanske få lyssna när en expert föreläser inom ett specifikt ämne. En stor och viktig del av en konferens är maten. Det…